Vår certifierade personal har hög kvalitet inom service, underhåll, nyinstallation och felsökning.

Våra kunder består främst av kommersiella fastighetsägare, försäkringsbolag, bostadsfrättsföreningar och privatpersoner runt om i Skåne.

Vi arbetar bl.a. med:
Felsökning
Läckage
Service/Underhåll
Ventilationsrengöring

Inom VVS är det oerhört viktigt att visa hänsyn i de arbetsmiljöer vi arbetar i. Vår personal har lång erfarenhet inom branschen och vi arbetar noggrant för att hålla det rent, snyggt och torrt efter oss.

En viktig detalj för oss är att vi alltid bär med oss legitimation som bevisar att vår personal är auktoriserade VVS-installatörer. Vi presenterar oss också alltid med namn och varifrån vi kommer. Våra VVS-installatörer är utbildade enligt branschens regler för säker vatteninstallation.

Vi använder oss av ett verktyg som heter addMobile, som hjälper oss att alltid utföra ett bra och välplanerat arbete samt med hög kvalitet. Vårt mål är att effektivisera så stor del som möjligt, t.ex. att minimera körsträckorna till och från grossist. Våra servicebilar är alltid välutrustade med verktyg och till viss mån material för att klara av arbetet. Detta hjälper oss att spara tid och pengar och av den anledningen kallar vi oss själva prismedvetna.

En gemensam nämnare och viktig del inom företaget är miljön. Vi gör vårt yttersta för att värna om miljön. Dels då vi använder systemet addMobile som är ett papperslöst boknings- och orderhanteringssystem. Genom det systemet finner vår personal all information om jobbet och utifrån det bokas jobben utefter bästa körrutt för att minimera bränsleutsläppen. Allt gammalt material sorteras och återvinns.
Läs hela vår miljöpolicy här!

VVS har även jour dygnet runt, 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året.