Med den senaste tekniken och erfaren personal utför Avlopps Akuten alla spoluppdrag med mycket bra resultat. Både akuta avloppsproblem och förebyggande, planerade underhåll av exempelvis kommunala avloppsledningar samt processledningar.

Avlopps Akuten har rätt typ av utrustning och anpassar kapaciteten efter uppdragets karaktär. Våra bilar är utrustade med både små och stora pumpar anpassade efter avloppsledningarnas dimension. På detta sätt utförs villaspolning och rotskärning på bästa sätt.

Fordonen som används till villaspolning är utrustade med verktyg för rotskärning i de fall då rötter har trängt in i avloppssystemet. I de flesta fallen kan man använda samma teknik och verktyg när hårt fett lagrats i systemet.