Avloppssystemet är en del av vår vardag som vi tar för givet ska fungera. Inget avloppssystem i världen är underhållsfritt och förr eller senare kommer problemen om det inte utförs en avloppsspolning. Oavsett storlek, om de är i en liten villa eller ett stort flerfamiljshus. Problemen uppstår när smuts eller fett börjar sätta fast sig i rören, de bildas då avlagringar som växer år för år. Tillslut blir de stopp och det kan leda till översvämningar med stora kostnader som följd. Det finns dock symptom som varnar för att rören håller på att slamma igen, som kan vara:

  • Det gurglar och låter från rören
  • Vattnet börjar rinna ner långsammare
  • Det luktar illa ur avlopp och handfat

En avloppsspolning är såklart en lösningar på problemen och naturligtvis blir de billigare ju tidigare åtgärderna sätts in.

Vi på Avlopps Akuten har specialiserat oss på att spola rent avloppssystem i förebyggande syfte eller när problemen uppmärksammats. Med rätt spolkraft i anpassade munstycken och vattenmängder återställer vi rören till den funktion som de byggdes för. Villa eller tiovåningshus, spelar ingen roll, de fixar vi!

Allt spolas rent. Såsom vertikala stammar, stickledningar från kök och bad samt huvudledningen ut mot gatan. När allt är renspolat ger vi också tips om hur avloppen ska skötas för att bibehålla sin goda funktion.

Vi lämnar alltid garanti på våra underhållsspolningar. Skulle det mot förmodan uppstå problem under garantitiden så blir det vår uppgift att lösa dam utan kostnad för fastighetsägaren. Under akuta utryckningar eller stopp lämnas ingen garanti.

Vi på Avlopps Akuten garanterar avloppens funktion för en lång tid framöver.